Terms of service

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bedrijfsgegevens

 • IT'S A PRESENT BV
  Jacobskerkhof 50, 3511 BL Utrecht
 • 030-2086086
 • info@itsapresent.nl
 • KvK 70469997
 • Btw NL858331238B01

Prijzen

 • Prijzen genoemd bij It`s a Present! zijn inclusief 21% B.T.W. en in Euros
 • Prijzen worden per stuk aangegeven.

Verzendkosten binnen Nederland

 • De verzendkosten voor Nederland bij vooruitbetaling of iDEAL zijn € 4,95. Sommige producten passen door de brievenbus en de verzendkosten zijn dan vanaf € 2,95. Dit staat vermeld bij het product.
   
 • De levertijd binnen Nederland
 • Producten die voorradig zijn zal It`s a Present! leveren binnen 2 werkdagen.
  Uitzonderingen hierop zijn:
 • Een vooruit betaling: levering binnen twee dagen na ontvangst van de betaling, over het algemeen lukt dit binnen 3 werkdagen na de bestelling.
 • Indien de bestelling niet binnen 2 werkdagen afgeleverd kan worden doordat een product niet op voorraad is dan zullen we u binnen deze twee werkdagen daarvan op de hoogte stellen met de nieuwe te verwachten levertijd. Indien dit voor de klant een probleem vormt, kan de klant onmiddellijk de koop ontbinden. Indien de klant akkoord gaat,gaat de nieuwe verwachte levertijd in. Eventuele gedane betalingen worden in geval van ontbinding zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan de koper terugbetaald.

De betalingsmethoden voor klanten met een Nederlands bankrekening nummer

 • Via iDEAL. 
 • Met Paypal

Verzendkosten en levertijd buiten Nederland

 • De verzendkosten voor het buitenland zijn alleen voor België en Duitsland ingevoerd in het systeem. Voor verzending naar andere landen kunt u het best contact opnemen met ons.                  


De betalingsmethoden voor buitenlandse klanten

 • Vooruit betaling. De gegevens die u nodig heeft om vanaf een buitenlandse rekening een betaling naar onze rekening over te maken zijn:
  IBAN (International Banc Account Number) NL53INGB0004216335                                 
  Swift adres (BICnr): INGBNL2A
 • Paypal. Hiervoor brengen wij € 0,95 in rekening.


De factuur

 • Een factuur wordt alleen op verzoek met de bestelling mee gestuurd. Er zit dus niet standaard een factuur bij de bestelling.

Garanties

 • It`s a Present! staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Mocht er sprake zijn van een gebrek aan de geleverde goederen dan dient daar uiterlijk binnen 15 dagen na ontvangst van de goederen, melding van gemaakt te worden.
 • De goederen dienen binnen deze termijn terug gezonden te worden waarbij de klant kan aangeven of hij de bestelling wil ontbinden of kiest voor vervanging of reparatie.
 • Aan het retourneren zijn een aantal voorwaarden verbonden. De goederen dienen in de originele verpakking terug gestuurd te worden. Bij de retourzending dienen de volgende gegevens bijgesloten te worden: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email adres, reden van retourneren, of men vervanging of ontbinding van de bestelling wil en uw bankrekeningnummer. De goederen dienen gefrankeerd aan ons geretourneerd te worden. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. 
 • It`s a Present! herstelt of vervangt het geleverde als binnen 15 dagen na levering blijkt dat de produkten niet goed zijn(bij normaal gebruik) of anders zijn dan de bestelde producten. Alle door de It`s a Present! geleverde producten hebben een garantie van een maand als niet anders aangegeven. Dit houdt in dat de produkten, die binnen die maand gebreken gaan vertonen anders dan redelijkerwijs is te verwachten, aan ons retour gezonden kunnen worden.
 • De koper zal binnen een redelijke termijn na constatering van een gebrek, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding dienen te maken. De koper zal de ontvangen produkt(en) direct na melding aan It`s a Present! terugzenden.

Ruilen

 • Binnen 30 dagen kunnen bestelde goederen zonder opgaaf van reden geretourneerd worden. Houd hierbij wel rekening met dat het netjes in de originele verpakking en ongebruikt retour wordt gestuurd.
 • Terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen na aanmelding retour.
 • Indien u de gehele bestelling retourneert zullen ook de berekende verzendkosten worden teruggestort.
 • De verzendkosten voor het retourneren van de bestelling zullen niet vergoed worden.
   

Klachten- en geschillenprocedure

 • Klachten kunt u per e-mail of per brief naar ons sturen. Wij zullen dan binnen drie werkdagen na ontvangst contact met u opnemen om te proberen de klacht naar uw tevredenheid op te lossen.
 • Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. It`s a Present! onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper of van de vestigingsplaats van It`s a Present!. Dit naar de keuze van de koper.
 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kan deze gemeld worden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

De wet- en regelgeving

 • It`s a Present! houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving met speciale aandacht voor consumentenwetgeving.

Gegevensbeheer en privacy

 • De door u aan ons verstrekte informatie wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld.
 • It`s a Present! biedt de klant de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk gewenst moment stop te zetten. De koper kan daarvoor een e-mail sturen, waarna de gegevens van de koper uit het bestand zal worden verwijderd. Reclame of nieuwsbrieven worden overigens alleen op eigen aanvraag toegezonden.
 • Mocht u als klant uw gegevens willen inzien, corrigeren of laten verwijderen dan kunt u mailen naar info@itsapresent.nl

Speciale situaties

 • It`s a Present houdt zich ten allertijden het recht voor klanten te weigeren die op wat voor manier ook geprobeerd hebben misbruik te maken van de diensten van It`s a Present!.
 • Als een bestelling in beslag wordt genomen door de douane, beschadigd raakt tijdens het vervoer of zoek raakt tijdens het vervoer probeert It`s a Present! altijd de juiste oplossing te vinden in overleg met het vervoersbedrijf. Hetzij door middel van het retour sturen van het door u betaalde bedrag of het opnieuw verzenden van het door u bestelde product. Uiteraard proberen wij eerst te achterhalen wat er mis is gegaan en waar de schuld ligt!

Mocht u nog vragen hebben over uw bestelling of onze artikelen of wilt u nog ergens anders informatie over hebben
aarzel dan niet en neem contact met ons op.

info@itsapresent.nl